Termeni şi condiţii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aplicarea şi acceptarea termenilor

S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI S.R.L. (numită în continuare “Cylex”) deţine şi operează următorul website www.firmania.ro (numit în continuare “firmania.ro” sau “website”).  
Cylex este o societate cu răspundere limitată, înregistrată în România, cu numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului: J05/1211/2006 Oradea-Bihor şi următoarele detalii de contact şi adresă: sat Palota, Nr.119A, 417516 Palota, Romania, Fax:  +40 259 471 392

Următorii termeni şi condiţii (numiţi în continuare “Termeni”) se aplică utilizării firmania.ro.
firmania.ro este o platformă online, unde oamenii (numiţi în continuare “utilizatori”) pot găsi informaţii relevante despre firme, în mod deosebit orarele acestora.

Cylex îşi rezervă dreptul de a face modificări oricărei părţi a acestor termeni, sau în întregimea lor, oricând este necesar, fără notificări anterioare.

Utilizatorii sunt de acord să accepte aceşti termeni şi orice modificări aduse acestora înainte de a accesa website-ul, de a vizualiza conţinutul şi de a folosi serviciile disponibile. Astfel, utilizatorii îşi asumă să citească aceşti termeni cu atenţie, iar în cazul în care nu sunt de acord cu anumite părţi, nu vor accesa sau utiliza website-ul.

2. Conţinutul şi descrierea serviciului

Serviciile oferite de către firmania.ro consistă din publicarea informaţiilor online, referitoare la firme şi afaceri deschise. Aceste servicii includ, dar nu se limitează la orice informaţii disponibile pe website-uri sau alte materiale oferite de către Cylex prin intermediul website-urilor.

Serviciile oferite sunt gratuite. În cazul în care aceste servicii se vor modifica, este posibil ca Cylex să notifice utilizatorii înainte ca aceste schimbări să fie realizate.

Conţinutul website-ului se referă, dar nu este limitat la datele ce pot fi găsite pe website-uri, pe paginile de prezentare ale diverselor firme, precum: orare, adrese, numere de telefon, numere de fax, descrieri, imagini, adrese e-mail, statut activ sau inactiv, filiale şi alte informaţii adiţionale ale firmelor.

Conţinutul prezentat pe firmania.ro este intenţionat strict pentru scopuri personale, non-comerciale. În cazul în care utilizatorii vor dori să folosească acest conţinut în mod comercial, pentru aceasta vor avea nevoie de permisiune scrisă din partea firmania.ro.

Utilizatorii nu pot reproduce, publica, redistribui, transfera, modifica sau crea proiecte derivate din conţinut şi/sau din informaţiile marcă înregistrată găsite pe acest website.

Mai mult, utilizatorilor nu le este permis să acceseze website-ul în niciun mod care îi poate răni, disturba sau dezactiva serviciile (ex. nu vor accesa website-ul în vreun mod automat, folosind roboţi sau tehnici de tip spider, etc). Cylex deţine dreptul de a bloca accesul în astfel de cazuri, fără notificare prealabilă. Drept urmare a faptului că, în unele cazuri, firmania.ro poate fi asociat şi poate folosi informaţii provenite de la alte produse Cylex şi/sau de la părţi terţe, utilizatorii sunt obligaţi să citească fiecare document legal (Termeni şi Condiţii, Politici de Confidenţialitate, Acorduri Adiţionale etc.) înainte de a folosi conţinutul şi/sau serviciile referitoare la alte produse şi/sau website-uri.

firmania.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar disponibilitatea activităţii website-ului, datorită lucrărilor de reparaţii şi/sau întreţinere. În cazul în care Cylex consideră că este necesar, acesta poate permite ca unele caracteristici să nu fie folosite sau să fie limitate, la fel cum poate bloca accesul către website, fără a notifica în prealabil utilizatorul/utilizatorii.

3. Limitarea răspunderii

Utilizatorii nu vor considera Cylex şi asociaţii, angajaţii sau afiliaţii săi, drept responsabili pentru orice cerinţe/pierderi/pagube provenite din sau referitoare la: orice fel de încălcare a acestor termeni (i), conţinutul sau utilizarea website-ului (ii), încălcarea oricăror legi în vigoare (inclusiv cele referitoare la copyright şi mărci înregistrate) sau a oricăror drepturi ale părţilor terţe (iii).

Cylex nu va fi responsabil sau răspunzător în caz de pagube sau pierderi de orice fel, rezultate direct sau indirect din utilizarea sau inabilitatea de a folosi serviciile şi conţinutul furnizat de firmania.ro.

Reclamaţiile sau disputele de orice fel referitoare la serviciile sau conţinutul mai sus menţionat vor fi guvernate de către legile şi reglementările din România. Cylex nu poate garanta că informaţiile prezentate pe firmania.ro sunt corecte. Astfel, Cylex nu îşi asumă responsabilitatea cu privire la acurateţea/corectitudinea/utilitatea sau certitudinea datelor transmise sau disponibile pe website.

4. Copyright şi Mărci înregistrate

Conţinutul website-ului include materiale cu drept de copyright şi marcă înregistrată. Utilizatorilor nu li se permite să acceseze aceste materiale (inclusiv dar nelimitându-se la: denumiri, logo-uri, mărci înregistrate, detalii de contact etc.) în niciun fel, excepţie făcând cazurile în care au primit permisiune scrisă în mod special din partea deţinătorului materialelor respective.

În cazul în care există o încălcare a legilor şi reglementărilor în vigoare (inclusiv cele referitoare la copyright şi mărci înregistrate) sau a drepturilor părţilor terţe, Cylex poate bloca accesul utilizatorilor cu efect imediat, fără a trimite în prealabil o notificare.

Pentru mai multe informaţii despre aceşti termeni, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail: info@firmania.ro